SymbolMo
Nazwa łacińskaMolybdaneum
Liczba atomowa42
Okres5
GatunekPierwiastki przejściowe
Względna masa atomowa95,94
GrupaVI.B
Elektroujemność
1,8
Stopień utlenienia
2, 3, 4, 5, 6
Konfiguracja elektronowa
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d5 5s1
Gęstość [g/cm3]
10,22
Stan skupienia
Stały
Temperatura topnienia [°C]
2617
Temperatura wrzenia [°C]
4650
Promień atomowy [pm]
190
Promień walencyjny [pm]
145
Przewodność cieplna [W m-1K-1]
138
Pojemność cieplna [J K-1g-1]
0,25
Data odkrycia
1785
Twardość [Skala twardości Mohsa]
5,5
Skala twardości Vickersa [MPa]
1530
Skala twardości Brinella [MPa]
1500
Moduł Younga [GPa]
329
Przewodnictwo elektryczne [S m-1]
1,73 · 107
Moduł Kirchhoffa [GPa]
20
1. potencjał jonizacyjny [eV]
7,0924
2. potencjał jonizacyjny [eV]
16,461
3. potencjał jonizacyjny [eV]
27,16
Stabilne izotopy
7
Nietrwałe izotopy
13