SymbolCu
Nazwa łacińskaCuprum
Liczba atomowa29
Okres4
GatunekPierwiastki przejściowe
Względna masa atomowa63,546
GrupaI.B
Elektroujemność
1,9
Stopień utlenienia
1, 2, 3
Konfiguracja elektronowa
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s1
Gęstość [g/cm3]
8,96
Stan skupienia
Stały
Temperatura topnienia [°C]
1084,5
Temperatura wrzenia [°C]
2567
Promień atomowy [pm]
145
Promień walencyjny [pm]
138
Przewodność cieplna [W m-1K-1]
401
Pojemność cieplna [J K-1g-1]
0,385
Data odkrycia
Starożytność
Twardość [Skala twardości Mohsa]
3,0
Skala twardości Vickersa [MPa]
369
Skala twardości Brinella [MPa]
874
Moduł Younga [GPa]
130
Przewodnictwo elektryczne [S m-1]
6,07 · 107
Rezystancja [10-6Ω.m]
0,0169
Moduł Kirchhoffa [GPa]
48
1. potencjał jonizacyjny [eV]
7,7264
2. potencjał jonizacyjny [eV]
20,292
3. potencjał jonizacyjny [eV]
36,83
Stabilne izotopy
2
Nietrwałe izotopy
9