SymbolMn
Nazwa łacińskaManganum
Liczba atomowa25
Okres4
GatunekPierwiastki przejściowe
Względna masa atomowa54,93805
GrupaVII.B
Elektroujemność
1,5
Stopień utlenienia
2, 3, 4, 6, 7
Konfiguracja elektronowa
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 4s2
Gęstość [g/cm3]
7,44
Stan skupienia
Stały
Temperatura topnienia [°C]
1244
Temperatura wrzenia [°C]
2100
Promień atomowy [pm]
161
Promień walencyjny [pm]
139
Przewodność cieplna [W m-1K-1]
7,82
Pojemność cieplna [J K-1g-1]
0,48
Data odkrycia
1774
Twardość [Skala twardości Mohsa]
5,0
Skala twardości Brinella [MPa]
196
Moduł Younga [GPa]
198
Przewodnictwo elektryczne [S m-1]
6,2 · 105
1. potencjał jonizacyjny [eV]
7,434
2. potencjał jonizacyjny [eV]
15,64
3. potencjał jonizacyjny [eV]
33,667
Stabilne izotopy
1
Nietrwałe izotopy
10