SymbolMg
Nazwa łacińskaMagnesium
Liczba atomowa12
Okres3
GatunekBerylowce
Względna masa atomowa24,3050
GrupaII.A
Elektroujemność
1,2
Stopień utlenienia
2
Konfiguracja elektronowa
1s2 2s2 2p6 3s2
Gęstość [g/cm3]
1,735
Stan skupienia
Stały
Temperatura topnienia [°C]
648,8
Temperatura wrzenia [°C]
1090
Promień atomowy [pm]
145
Promień walencyjny [pm]
130
Przewodność cieplna [W m-1K-1]
156
Pojemność cieplna [J K-1g-1]
1,02
Data odkrycia
1808
Twardość [Skala twardości Mohsa]
2,25
Skala twardości Brinella [MPa]
260
Moduł Younga [GPa]
45
Przewodnictwo elektryczne [S m-1]
2,24 · 107
Moduł Kirchhoffa [GPa]
17
1. potencjał jonizacyjny [eV]
7,6462
2. potencjał jonizacyjny [eV]
15,035
3. potencjał jonizacyjny [eV]
80,143
Stabilne izotopy
3
Nietrwałe izotopy
5