SymbolLu
Nazwa łacińskaLutecium
Liczba atomowa71
Okres6
GatunekMetale przejściowe
Względna masa atomowa174,967
GrupaIII.B
Elektroujemność
1,2
Stopień utlenienia
3
Konfiguracja elektronowa
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p6 4f14 5d1 6s2
Gęstość [g/cm3]
9,842
Stan skupienia
Stały
Temperatura topnienia [°C]
1663
Temperatura wrzenia [°C]
3395
Promień atomowy [pm]
217
Promień walencyjny [pm]
160
Przewodność cieplna [W m-1K-1]
16,4
Pojemność cieplna [J K-1g-1]
0,15
Data odkrycia
1907
Skala twardości Vickersa [MPa]
1160
Skala twardości Brinella [MPa]
893
Moduł Younga [GPa]
69
Przewodnictwo elektryczne [S m-1]
1,8 · 106
Moduł Kirchhoffa [GPa]
27
1. potencjał jonizacyjny [eV]
5,4259
2. potencjał jonizacyjny [eV]
13,888
3. potencjał jonizacyjny [eV]
20,957
Stabilne izotopy
2
Nietrwałe izotopy
21