SymbolLi
Nazwa łacińskaLithium
Liczba atomowa3
Okres2
GatunekLitowce
Względna masa atomowa6,941
GrupaI.A
Elektroujemność
1,0
Stopień utlenienia
1
Konfiguracja elektronowa
1s2 2s1
Gęstość [g/cm3]
0,534
Stan skupienia
Stały
Temperatura topnienia [°C]
180,54
Temperatura wrzenia [°C]
1347
Punkt krytyczny [°C]
2950
Ciśnienie krytyczne [MPa]
67
Promień atomowy [pm]
167
Promień walencyjny [pm]
134
Przewodność cieplna [W m-1K-1]
84,7
Pojemność cieplna [J K-1g-1]
3,582
Data odkrycia
1870
Twardość [Skala twardości Mohsa]
0,6
Moduł Younga [GPa]
4,9
Przewodnictwo elektryczne [S m-1]
1,17 · 107
Moduł Kirchhoffa [GPa]
4,2
Stabilne izotopy
2
Nietrwałe izotopy
2