SymbolXe
Nazwa łacińskaXenon
Liczba atomowa54
Okres5
GatunekHelowce
Względna masa atomowa131,29
GrupaVIII.A
Stopień utlenienia
2, 4, 6, 8
Konfiguracja elektronowa
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p6
Gęstość [g/cm3]
0,0058671
Stan skupienia
Gazowy
Temperatura topnienia [°C]
-111,82
Temperatura wrzenia [°C]
-108,12
Punkt krytyczny [°C]
16,62
Ciśnienie krytyczne [MPa]
5,841
Promień atomowy [pm]
108
Promień walencyjny [pm]
130
Przewodność cieplna [W m-1K-1]
0,00569
Pojemność cieplna [J K-1g-1]
0,158
Data odkrycia
1898
1. potencjał jonizacyjny [eV]
12,1299
2. potencjał jonizacyjny [eV]
21,21
3. potencjał jonizacyjny [eV]
32,1
Stabilne izotopy
2
Nietrwałe izotopy
22