SymbolSi
Nazwa łacińskaSilicium
Liczba atomowa14
Okres3
GatunekPółmetale
Względna masa atomowa28,0855
GrupaIV.A
Elektroujemność
1,8
Stopień utlenienia
-4, 4
Konfiguracja elektronowa
1s2 2s2 2p6 3s2 3p2
Gęstość [g/cm3]
2,332
Stan skupienia
Stały
Temperatura topnienia [°C]
1410
Temperatura wrzenia [°C]
2355
Promień atomowy [pm]
111
Promień walencyjny [pm]
111
Przewodność cieplna [W m-1K-1]
148
Pojemność cieplna [J K-1g-1]
0,70
Data odkrycia
1824
Twardość [Skala twardości Mohsa]
7,0
Moduł Younga [GPa]
47
Przewodnictwo elektryczne [S m-1]
4 · 102
1. potencjał jonizacyjny [eV]
8,1517
2. potencjał jonizacyjny [eV]
16,345
3. potencjał jonizacyjny [eV]
33,492
Stabilne izotopy
3
Nietrwałe izotopy
5