SymbolKr
Nazwa łacińskaKrypton
Liczba atomowa36
Okres4
GatunekHelowce
Względna masa atomowa83,8
GrupaVIII.A
Stopień utlenienia
2, 4
Konfiguracja elektronowa
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6
Gęstość [g/cm3]
0,0037493
Stan skupienia
Gazowy
Temperatura topnienia [°C]
-157,10
Temperatura wrzenia [°C]
-152,30
Punkt krytyczny [°C]
-63,74
Ciśnienie krytyczne [MPa]
5,5
Promień atomowy [pm]
88
Promień walencyjny [pm]
110
Przewodność cieplna [W m-1K-1]
0,00949
Pojemność cieplna [J K-1g-1]
0,248
Data odkrycia
1898
1. potencjał jonizacyjny [eV]
13,9996
2. potencjał jonizacyjny [eV]
24,359
3. potencjał jonizacyjny [eV]
36,95
Stabilne izotopy
6
Nietrwałe izotopy
17