SymbolCo
Nazwa łacińskaCobaltum
Liczba atomowa27
Okres4
GatunekPierwiastki przejściowe
Względna masa atomowa58,93320
GrupaVIII.B
Elektroujemność
1,8
Stopień utlenienia
2, 3
Konfiguracja elektronowa
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d7 4s2
Gęstość [g/cm3]
8,9
Stan skupienia
Stały
Temperatura topnienia [°C]
1494
Temperatura wrzenia [°C]
2900
Promień atomowy [pm]
152
Promień walencyjny [pm]
126
Przewodność cieplna [W m-1K-1]
100
Pojemność cieplna [J K-1g-1]
0,421
Data odkrycia
1735
Twardość [Skala twardości Mohsa]
5,5
Skala twardości Vickersa [MPa]
1043
Skala twardości Brinella [MPa]
700
Moduł Younga [GPa]
209
Przewodnictwo elektryczne [S m-1]
1,7 · 107
Moduł Kirchhoffa [GPa]
75
1. potencjał jonizacyjny [eV]
7,881
2. potencjał jonizacyjny [eV]
17,06
3. potencjał jonizacyjny [eV]
33,5
Stabilne izotopy
1
Nietrwałe izotopy
13