SymbolCd
Nazwa łacińskaCadmium
Liczba atomowa48
Okres5
GatunekPierwiastki przejściowe
Względna masa atomowa112,411
GrupaII.B
Elektroujemność
1,7
Stopień utlenienia
2
Konfiguracja elektronowa
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2
Gęstość [g/cm3]
8,65
Stan skupienia
Stały
Temperatura topnienia [°C]
321,108
Temperatura wrzenia [°C]
765
Promień atomowy [pm]
161
Promień walencyjny [pm]
148
Przewodność cieplna [W m-1K-1]
96,8
Pojemność cieplna [J K-1g-1]
0,233
Data odkrycia
1817
Twardość [Skala twardości Mohsa]
2,0
Skala twardości Brinella [MPa]
203
Moduł Younga [GPa]
50
Przewodnictwo elektryczne [S m-1]
4,4 · 107
Moduł Kirchhoffa [GPa]
19
1. potencjał jonizacyjny [eV]
8,9937
2. potencjał jonizacyjny [eV]
16,908
3. potencjał jonizacyjny [eV]
37,48
Stabilne izotopy
5
Nietrwałe izotopy
14