SymbolI
Nazwa łacińskaIodium
Liczba atomowa53
Okres5
GatunekFluorowce
Względna masa atomowa126,90447
GrupaVII.A
Elektroujemność
2,5
Stopień utlenienia
-1, 1, 3, 5, 7
Konfiguracja elektronowa
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p5
Gęstość [g/cm3]
4,93
Stan skupienia
Stały
Temperatura topnienia [°C]
113,5
Temperatura wrzenia [°C]
184,35
Punkt krytyczny [°C]
546
Ciśnienie krytyczne [MPa]
11,7
Promień atomowy [pm]
115
Promień walencyjny [pm]
133
Przewodność cieplna [W m-1K-1]
0,449
Pojemność cieplna [J K-1g-1]
0,145
Data odkrycia
1811
Przewodnictwo elektryczne [S m-1]
1 · 10-7
1. potencjał jonizacyjny [eV]
10,4513
2. potencjał jonizacyjny [eV]
19,131
3. potencjał jonizacyjny [eV]
33,0
Stabilne izotopy
1
Nietrwałe izotopy
23