SymbolY
Nazwa łacińskaYttrium
Liczba atomowa39
Okres5
GatunekPierwiastki przejściowe
Względna masa atomowa88,90585
GrupaIII.B
Elektroujemność
1,2
Stopień utlenienia
3
Konfiguracja elektronowa
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d1 5s2
Gęstość [g/cm3]
4,472
Stan skupienia
Stały
Temperatura topnienia [°C]
1522
Temperatura wrzenia [°C]
3200
Promień atomowy [pm]
212
Promień walencyjny [pm]
162
Przewodność cieplna [W m-1K-1]
17,2
Pojemność cieplna [J K-1g-1]
0,3
Data odkrycia
1794
Skala twardości Brinella [MPa]
589
Moduł Younga [GPa]
64
Przewodnictwo elektryczne [S m-1]
1,8 · 106
Moduł Kirchhoffa [GPa]
26
1. potencjał jonizacyjny [eV]
6,217
2. potencjał jonizacyjny [eV]
12,24
3. potencjał jonizacyjny [eV]
20,52
Stabilne izotopy
1
Nietrwałe izotopy
20