SymbolYb
Nazwa łacińskaYtterbium
Liczba atomowa70
Okres6
GatunekMetale przejściowe
Względna masa atomowa173,04
GrupaIII.B
Elektroujemność
1,1
Stopień utlenienia
2, 3
Konfiguracja elektronowa
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p6 4f14 5d0 6s2
Gęstość [g/cm3]
6,97
Stan skupienia
Stały
Temperatura topnienia [°C]
819
Temperatura wrzenia [°C]
1194
Promień atomowy [pm]
222
Przewodność cieplna [W m-1K-1]
34,9
Pojemność cieplna [J K-1g-1]
0,155
Data odkrycia
1878
Skala twardości Vickersa [MPa]
206
Skala twardości Brinella [MPa]
343
Moduł Younga [GPa]
24
Przewodnictwo elektryczne [S m-1]
3,6 · 106
Moduł Kirchhoffa [GPa]
9,9
1. potencjał jonizacyjny [eV]
6,2542
2. potencjał jonizacyjny [eV]
12,188
3. potencjał jonizacyjny [eV]
25,03
Stabilne izotopy
7
Nietrwałe izotopy
9