SymbolIr
Nazwa łacińskaIridium
Liczba atomowa77
Okres6
GatunekPierwiastki przejściowe
Względna masa atomowa192,22
GrupaVIII.B
Elektroujemność
2,2
Stopień utlenienia
2, 3, 4, 6
Konfiguracja elektronowa
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p6 4f14 5d7 6s2
Gęstość [g/cm3]
22,5
Stan skupienia
Stały
Temperatura topnienia [°C]
2447
Temperatura wrzenia [°C]
4500
Promień atomowy [pm]
180
Promień walencyjny [pm]
137
Przewodność cieplna [W m-1K-1]
147
Pojemność cieplna [J K-1g-1]
0,13
Data odkrycia
1803
Twardość [Skala twardości Mohsa]
6,5
Skala twardości Vickersa [MPa]
1760
Skala twardości Brinella [MPa]
1670
Moduł Younga [GPa]
528
Przewodnictwo elektryczne [S m-1]
2,1 · 107
Moduł Kirchhoffa [GPa]
210
1. potencjał jonizacyjny [eV]
9,1
Stabilne izotopy
2
Nietrwałe izotopy
23