SymbolIn
Nazwa łacińskaIndium
Liczba atomowa49
Okres5
GatunekMetale
Względna masa atomowa114,82
GrupaIII.A
Elektroujemność
1,7
Stopień utlenienia
1, 3
Konfiguracja elektronowa
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p1
Gęstość [g/cm3]
7,31
Stan skupienia
Stały
Temperatura topnienia [°C]
156,63
Temperatura wrzenia [°C]
2080
Promień atomowy [pm]
156
Promień walencyjny [pm]
144
Przewodność cieplna [W m-1K-1]
81,6
Pojemność cieplna [J K-1g-1]
0,233
Data odkrycia
1863
Twardość [Skala twardości Mohsa]
1,2
Moduł Younga [GPa]
11
Przewodnictwo elektryczne [S m-1]
3,4 · 106
1. potencjał jonizacyjny [eV]
5,7864
2. potencjał jonizacyjny [eV]
18,869
3. potencjał jonizacyjny [eV]
28,03
Stabilne izotopy
2
Nietrwałe izotopy
32