SymbolHo
Nazwa łacińskaHolmium
Liczba atomowa67
Okres6
GatunekMetale przejściowe
Względna masa atomowa164,93032
GrupaIII.B
Elektroujemność
1,2
Stopień utlenienia
3
Konfiguracja elektronowa
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p6 4f11 5d0 6s2
Gęstość [g/cm3]
8,8
Stan skupienia
Stały
Temperatura topnienia [°C]
1474
Temperatura wrzenia [°C]
2695
Promień atomowy [pm]
175
Promień walencyjny [pm]
192
Przewodność cieplna [W m-1K-1]
16,2
Pojemność cieplna [J K-1g-1]
0,165
Data odkrycia
1879
Skala twardości Vickersa [MPa]
481
Skala twardości Brinella [MPa]
746
Moduł Younga [GPa]
65
Przewodnictwo elektryczne [S m-1]
1,1 · 106
Moduł Kirchhoffa [GPa]
26
1. potencjał jonizacyjny [eV]
6,0216
2. potencjał jonizacyjny [eV]
11,805
3. potencjał jonizacyjny [eV]
22,843
Stabilne izotopy
1
Nietrwałe izotopy
28