SymbolHe
Nazwa łacińskaHelium
Liczba atomowa2
Okres1
GatunekHelowce
Względna masa atomowa4,002602
GrupaVIII.A
Konfiguracja elektronowa
1s2
Gęstość [g/cm3]
0,0001785
Stan skupienia
Gazowy
Temperatura topnienia [°C]
-272,12
Temperatura wrzenia [°C]
-266,934
Punkt krytyczny [°C]
-267,96
Ciśnienie krytyczne [MPa]
0,227
Promień atomowy [pm]
31
Promień walencyjny [pm]
32
Przewodność cieplna [W m-1K-1]
0,152
Pojemność cieplna [J K-1g-1]
5,193
Data odkrycia
1868
Stabilne izotopy
2
Nietrwałe izotopy
2