SymbolHf
Nazwa łacińskaHafnium
Liczba atomowa72
Okres6
GatunekPierwiastki przejściowe
Względna masa atomowa178,49
GrupaIV.B
Elektroujemność
1,3
Stopień utlenienia
4
Konfiguracja elektronowa
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p6 4f14 5d2 6s2
Gęstość [g/cm3]
13,3
Stan skupienia
Stały
Temperatura topnienia [°C]
2227
Temperatura wrzenia [°C]
4600
Promień atomowy [pm]
208
Promień walencyjny [pm]
150
Przewodność cieplna [W m-1K-1]
23
Pojemność cieplna [J K-1g-1]
0,14
Data odkrycia
1864
Twardość [Skala twardości Mohsa]
5,5
Skala twardości Vickersa [MPa]
1760
Skala twardości Brinella [MPa]
1700
Moduł Younga [GPa]
78
Przewodnictwo elektryczne [S m-1]
3,3 · 106
Moduł Kirchhoffa [GPa]
30
1. potencjał jonizacyjny [eV]
6,8251
2. potencjał jonizacyjny [eV]
14,925
3. potencjał jonizacyjny [eV]
23,32
Stabilne izotopy
6
Nietrwałe izotopy
15