SymbolAl
Nazwa łacińskaAluminium
Liczba atomowa13
Okres3
GatunekMetale
Względna masa atomowa26,981539
GrupaIII.A
Elektroujemność
1,5
Stopień utlenienia
3
Konfiguracja elektronowa
1s2 2s2 2p6 3s2 3p1
Gęstość [g/cm3]
2,6989
Stan skupienia
Stały
Temperatura topnienia [°C]
660,37
Temperatura wrzenia [°C]
2467
Promień atomowy [pm]
118
Promień walencyjny [pm]
118
Przewodność cieplna [W m-1K-1]
237
Pojemność cieplna [J K-1g-1]
0,9
Data odkrycia
1825
Twardość [Skala twardości Mohsa]
2,9
Skala twardości Vickersa [MPa]
167
Skala twardości Brinella [MPa]
245
Moduł Younga [GPa]
70
Przewodnictwo elektryczne [S m-1]
37,7 · 106
Rezystancja [10-6Ω.m]
0,0267
Moduł Kirchhoffa [GPa]
26
1. potencjał jonizacyjny [eV]
5,9858
2. potencjał jonizacyjny [eV]
18,828
3. potencjał jonizacyjny [eV]
28,447
Stabilne izotopy
1
Nietrwałe izotopy
7