SymbolGe
Nazwa łacińskaGermanium
Liczba atomowa32
Okres4
GatunekPółmetale
Względna masa atomowa72,61
GrupaIV.A
Elektroujemność
1,8
Stopień utlenienia
2, 4
Konfiguracja elektronowa
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p2
Gęstość [g/cm3]
5,32
Stan skupienia
Stały
Temperatura topnienia [°C]
937,4
Temperatura wrzenia [°C]
2830
Przewodność cieplna [W m-1K-1]
59,9
Pojemność cieplna [J K-1g-1]
0,32
Data odkrycia
1885
Twardość [Skala twardości Mohsa]
6,25
Przewodnictwo elektryczne [S m-1]
2 · 103
1. potencjał jonizacyjny [eV]
7,9
2. potencjał jonizacyjny [eV]
15,934
3. potencjał jonizacyjny [eV]
34,22
Stabilne izotopy
2
Nietrwałe izotopy
11