SymbolGa
Nazwa łacińskaGallium
Liczba atomowa31
Okres4
GatunekMetale
Względna masa atomowa69,723
GrupaIII.A
Elektroujemność
1,6
Stopień utlenienia
3
Konfiguracja elektronowa
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p1
Gęstość [g/cm3]
5,93
Stan skupienia
Stały
Temperatura topnienia [°C]
29,78
Temperatura wrzenia [°C]
2403
Promień atomowy [pm]
135
Promień walencyjny [pm]
122
Przewodność cieplna [W m-1K-1]
40,6
Pojemność cieplna [J K-1g-1]
0,371
Data odkrycia
1875
Twardość [Skala twardości Mohsa]
1,5
Skala twardości Brinella [MPa]
60
Przewodnictwo elektryczne [S m-1]
7,1 · 106
1. potencjał jonizacyjny [eV]
5,9993
2. potencjał jonizacyjny [eV]
20,51
3. potencjał jonizacyjny [eV]
30,71
Stabilne izotopy
2
Nietrwałe izotopy
11