SymbolGd
Nazwa łacińskaGadolinium
Liczba atomowa64
Okres6
GatunekMetale przejściowe
Względna masa atomowa157,25
GrupaIII.B
Elektroujemność
1,1
Stopień utlenienia
3
Konfiguracja elektronowa
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p6 4f7 5d1 6s2
Gęstość [g/cm3]
7,9
Stan skupienia
Stały
Temperatura topnienia [°C]
1311
Temperatura wrzenia [°C]
3266
Promień atomowy [pm]
233
Promień walencyjny [pm]
196
Przewodność cieplna [W m-1K-1]
10,6
Pojemność cieplna [J K-1g-1]
0,236
Data odkrycia
1880
Skala twardości Vickersa [MPa]
570
Skala twardości Brinella [MPa]
180
Moduł Younga [GPa]
55
Przewodnictwo elektryczne [S m-1]
7,7 · 105
Moduł Kirchhoffa [GPa]
22
1. potencjał jonizacyjny [eV]
6,15
2. potencjał jonizacyjny [eV]
12,095
3. potencjał jonizacyjny [eV]
20,635
Stabilne izotopy
7
Nietrwałe izotopy
11