SymbolFr
Nazwa łacińskaFrancium
Liczba atomowa87
Okres7
GatunekLitowce
Względna masa atomowa223,019
GrupaI.A
Elektroujemność
0,7
Stopień utlenienia
1
Konfiguracja elektronowa
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p6 4f14 5d10 6s2 6p6 7s1
Stan skupienia
Stały
Temperatura topnienia [°C]
27
Temperatura wrzenia [°C]
677
Przewodność cieplna [W m-1K-1]
15
Data odkrycia
1939
Stabilne izotopy
0
Nietrwałe izotopy
21