SymbolP
Nazwa łacińskaPhosphorus
Liczba atomowa15
Okres3
GatunekNiemetale
Względna masa atomowa30,973762
GrupaV.A
Elektroujemność
2,1
Stopień utlenienia
-3, 3, 5
Konfiguracja elektronowa
1s2 2s2 2p6 3s2 3p3
Gęstość [g/cm3]
1,83
Stan skupienia
Stały
Temperatura topnienia [°C]
44,1
Temperatura wrzenia [°C]
280
Promień atomowy [pm]
98
Promień walencyjny [pm]
106
Przewodność cieplna [W m-1K-1]
0,235
Pojemność cieplna [J K-1g-1]
0,769
Data odkrycia
1669
Przewodnictwo elektryczne [S m-1]
1 · 107
1. potencjał jonizacyjny [eV]
10,4867
2. potencjał jonizacyjny [eV]
19,725
3. potencjał jonizacyjny [eV]
30,18
Stabilne izotopy
1
Nietrwałe izotopy
6