SymbolF
Nazwa łacińskaFluorum
Liczba atomowa9
Okres2
GatunekFluorowce
Względna masa atomowa18,9984032
GrupaVII.A
Elektroujemność
4,0
Stopień utlenienia
-1
Konfiguracja elektronowa
1s2 2s2 2p5
Gęstość [g/cm3]
0,001696
Stan skupienia
Gazowy
Temperatura topnienia [°C]
-219,62
Temperatura wrzenia [°C]
-188,14
Punkt krytyczny [°C]
-129,02
Ciśnienie krytyczne [MPa]
5,172
Promień atomowy [pm]
42
Promień walencyjny [pm]
71
Przewodność cieplna [W m-1K-1]
0,0279
Pojemność cieplna [J K-1g-1]
0,824
Data odkrycia
1886
1. potencjał jonizacyjny [eV]
17,4228
2. potencjał jonizacyjny [eV]
34,97
3. potencjał jonizacyjny [eV]
62,707
Stabilne izotopy
1
Nietrwałe izotopy
5