SymbolFm
Nazwa łacińskaFermium
Liczba atomowa100
Okres7
GatunekMetale przejściowe
Względna masa atomowa257,0951
GrupaIII.B
Stopień utlenienia
2, 3
Konfiguracja elektronowa
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p6 4f14 5d10 6s2 6p6 5f12 6d0 7s2
Stan skupienia
Stały
Przewodność cieplna [W m-1K-1]
10
Data odkrycia
1954
1. potencjał jonizacyjny [eV]
6,5
Stabilne izotopy
0
Nietrwałe izotopy
10