SymbolEu
Nazwa łacińskaEuropium
Liczba atomowa63
Okres6
GatunekMetale przejściowe
Względna masa atomowa151,965
GrupaIII.B
Elektroujemność
1,0
Stopień utlenienia
2, 3
Konfiguracja elektronowa
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p6 4f7 5d0 6s2
Gęstość [g/cm3]
5,243
Stan skupienia
Stały
Temperatura topnienia [°C]
822
Temperatura wrzenia [°C]
1597
Promień atomowy [pm]
231
Przewodność cieplna [W m-1K-1]
13,9
Pojemność cieplna [J K-1g-1]
0,182
Data odkrycia
1896
Skala twardości Vickersa [MPa]
167
Moduł Younga [GPa]
18
Przewodnictwo elektryczne [S m-1]
1,1 · 106
Moduł Kirchhoffa [GPa]
7,9
1. potencjał jonizacyjny [eV]
5,6704
2. potencjał jonizacyjny [eV]
11,245
3. potencjał jonizacyjny [eV]
24,926
Stabilne izotopy
2
Nietrwałe izotopy
19