SymbolEr
Nazwa łacińskaErbium
Liczba atomowa68
Okres6
GatunekMetale przejściowe
Względna masa atomowa167,26
GrupaIII.B
Elektroujemność
1,2
Stopień utlenienia
3
Konfiguracja elektronowa
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p6 4f12 5d0 6s2
Gęstość [g/cm3]
9,066
Stan skupienia
Stały
Temperatura topnienia [°C]
1545
Temperatura wrzenia [°C]
2863
Promień atomowy [pm]
226
Przewodność cieplna [W m-1K-1]
14,3
Pojemność cieplna [J K-1g-1]
0,168
Data odkrycia
1843
Skala twardości Vickersa [MPa]
589
Skala twardości Brinella [MPa]
814
Moduł Younga [GPa]
70
Przewodnictwo elektryczne [S m-1]
1,2 · 106
Moduł Kirchhoffa [GPa]
28
1. potencjał jonizacyjny [eV]
6,1078
2. potencjał jonizacyjny [eV]
11,929
3. potencjał jonizacyjny [eV]
22,739
Stabilne izotopy
6
Nietrwałe izotopy
10