SymbolEs
Nazwa łacińskaEinsteinium
Liczba atomowa99
Okres7
GatunekMetale przejściowe
Względna masa atomowa252,0829
GrupaIII.B
Stopień utlenienia
2, 3
Konfiguracja elektronowa
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p6 4f14 5d10 6s2 6p6 5f11 6d0 7s2
Stan skupienia
Stały
Temperatura topnienia [°C]
850
Przewodność cieplna [W m-1K-1]
10
Data odkrycia
1954
1. potencjał jonizacyjny [eV]
6,42
Stabilne izotopy
0
Nietrwałe izotopy
12