SymbolZr
Nazwa łacińskaZirkonium
Liczba atomowa40
Okres5
GatunekPierwiastki przejściowe
Względna masa atomowa91,244
GrupaIV.B
Elektroujemność
1,4
Stopień utlenienia
4
Konfiguracja elektronowa
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d2 5s2
Gęstość [g/cm3]
6,506
Stan skupienia
Stały
Temperatura topnienia [°C]
1852
Temperatura wrzenia [°C]
3800
Promień atomowy [pm]
206
Promień walencyjny [pm]
148
Przewodność cieplna [W m-1K-1]
22,7
Pojemność cieplna [J K-1g-1]
0,278
Data odkrycia
1789
Twardość [Skala twardości Mohsa]
5,0
Skala twardości Vickersa [MPa]
903
Skala twardości Brinella [MPa]
650
Moduł Younga [GPa]
68
Przewodnictwo elektryczne [S m-1]
2,3 · 106
Moduł Kirchhoffa [GPa]
33
1. potencjał jonizacyjny [eV]
6,6339
2. potencjał jonizacyjny [eV]
13,13
3. potencjał jonizacyjny [eV]
22,99
Stabilne izotopy
5
Nietrwałe izotopy
16