SymbolZn
Nazwa łacińskaZincum
Liczba atomowa30
Okres4
GatunekPierwiastki przejściowe
Względna masa atomowa65,39
GrupaII.B
Elektroujemność
1,6
Stopień utlenienia
2
Konfiguracja elektronowa
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2
Gęstość [g/cm3]
7,14
Stan skupienia
Stały
Temperatura topnienia [°C]
419,58
Temperatura wrzenia [°C]
907
Promień atomowy [pm]
142
Promień walencyjny [pm]
131
Przewodność cieplna [W m-1K-1]
116
Pojemność cieplna [J K-1g-1]
0,388
Data odkrycia
1530
Twardość [Skala twardości Mohsa]
2,5
Skala twardości Brinella [MPa]
412
Moduł Younga [GPa]
108
Przewodnictwo elektryczne [S m-1]
1,69 · 107
Rezystancja [10-6Ω.m]
0,0596
Moduł Kirchhoffa [GPa]
43
1. potencjał jonizacyjny [eV]
9,3941
2. potencjał jonizacyjny [eV]
17,964
3. potencjał jonizacyjny [eV]
39,722
Stabilne izotopy
5
Nietrwałe izotopy
10