SymbolSn
Nazwa łacińskaStannum
Liczba atomowa50
Okres5
GatunekMetale
Względna masa atomowa118,710
GrupaIV.A
Elektroujemność
1,8
Stopień utlenienia
2, 4
Konfiguracja elektronowa
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p2
Gęstość [g/cm3]
7,29
Stan skupienia
Stały
Temperatura topnienia [°C]
231,97
Temperatura wrzenia [°C]
2270
Promień atomowy [pm]
145
Promień walencyjny [pm]
141
Przewodność cieplna [W m-1K-1]
66,6
Pojemność cieplna [J K-1g-1]
0,228
Data odkrycia
Starożytność
Twardość [Skala twardości Mohsa]
1,8
Moduł Younga [GPa]
50
Przewodnictwo elektryczne [S m-1]
8,7 · 106
Rezystancja [10-6Ω.m]
0,126
Moduł Kirchhoffa [GPa]
18
1. potencjał jonizacyjny [eV]
7,3438
2. potencjał jonizacyjny [eV]
14,632
3. potencjał jonizacyjny [eV]
30,502
Stabilne izotopy
10
Nietrwałe izotopy
18