SymbolCr
Nazwa łacińskaChromium
Liczba atomowa24
Okres4
GatunekPierwiastki przejściowe
Względna masa atomowa51,9961
GrupaVI.B
Elektroujemność
1,6
Stopień utlenienia
2, 3, 4, 5, 6
Konfiguracja elektronowa
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 4s1
Gęstość [g/cm3]
7,19
Stan skupienia
Stały
Temperatura topnienia [°C]
1857
Temperatura wrzenia [°C]
2672
Promień atomowy [pm]
166
Promień walencyjny [pm]
127
Przewodność cieplna [W m-1K-1]
93,7
Pojemność cieplna [J K-1g-1]
0,449
Data odkrycia
1797
Twardość [Skala twardości Mohsa]
9,0
Skala twardości Vickersa [MPa]
1060
Skala twardości Brinella [MPa]
1120
Moduł Younga [GPa]
279
Przewodnictwo elektryczne [S m-1]
7,9 · 106
Moduł Kirchhoffa [GPa]
115
1. potencjał jonizacyjny [eV]
6,7666
2. potencjał jonizacyjny [eV]
16,5
3. potencjał jonizacyjny [eV]
30,96
Stabilne izotopy
4
Nietrwałe izotopy
5