SymbolCl
Nazwa łacińskaChlorum
Liczba atomowa17
Okres3
GatunekFluorowce
Względna masa atomowa35,4527
GrupaVII.A
Elektroujemność
3,0
Stopień utlenienia
-1, 1, 3, 4, 5, 6, 7
Konfiguracja elektronowa
1s2 2s2 2p6 3s2 3p5
Gęstość [g/cm3]
0,003214
Stan skupienia
Gazowy
Temperatura topnienia [°C]
-100,98
Temperatura wrzenia [°C]
-34,6
Punkt krytyczny [°C]
143,75
Ciśnienie krytyczne [MPa]
7,991
Promień atomowy [pm]
42
Promień walencyjny [pm]
71
Przewodność cieplna [W m-1K-1]
0,0089
Pojemność cieplna [J K-1g-1]
0,48
Data odkrycia
1774
1. potencjał jonizacyjny [eV]
12,9676
2. potencjał jonizacyjny [eV]
23,81
3. potencjał jonizacyjny [eV]
39,611
Stabilne izotopy
2
Nietrwałe izotopy
9