SymbolCs
Nazwa łacińskaCaesium
Liczba atomowa55
Okres6
GatunekLitowce
Względna masa atomowa132,90543
GrupaI.A
Elektroujemność
0,7
Stopień utlenienia
1
Konfiguracja elektronowa
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p6 6s1
Gęstość [g/cm3]
1,873
Stan skupienia
Stały
Temperatura topnienia [°C]
28,40
Temperatura wrzenia [°C]
700
Punkt krytyczny [°C]
1665
Ciśnienie krytyczne [MPa]
9,4
Promień atomowy [pm]
298
Promień walencyjny [pm]
225
Przewodność cieplna [W m-1K-1]
35,9
Pojemność cieplna [J K-1g-1]
0,24
Data odkrycia
1860
Twardość [Skala twardości Mohsa]
0,2
Moduł Younga [GPa]
1,7
Przewodnictwo elektryczne [S m-1]
5,3 · 106
1. potencjał jonizacyjny [eV]
3,8939
2. potencjał jonizacyjny [eV]
25,10
Stabilne izotopy
2
Nietrwałe izotopy
19