SymbolCe
Nazwa łacińskaCerium
Liczba atomowa58
Okres6
GatunekMetale przejściowe
Względna masa atomowa140,115
GrupaIII.B
Elektroujemność
1,1
Stopień utlenienia
3, 4
Konfiguracja elektronowa
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p6 4f1 5d1 6s2
Gęstość [g/cm3]
6,7
Stan skupienia
Stały
Temperatura topnienia [°C]
799
Temperatura wrzenia [°C]
3426
Promień walencyjny [pm]
165
Przewodność cieplna [W m-1K-1]
11,4
Pojemność cieplna [J K-1g-1]
0,19
Data odkrycia
1803
Twardość [Skala twardości Mohsa]
2,5
Skala twardości Vickersa [MPa]
270
Skala twardości Brinella [MPa]
412
Moduł Younga [GPa]
34
Przewodnictwo elektryczne [S m-1]
1,4 · 106
Moduł Kirchhoffa [GPa]
14
1. potencjał jonizacyjny [eV]
5,5387
2. potencjał jonizacyjny [eV]
10,851
3. potencjał jonizacyjny [eV]
20,2
Stabilne izotopy
4
Nietrwałe izotopy
15