SymbolBr
Nazwa łacińskaBromum
Liczba atomowa35
Okres4
GatunekFluorowce
Względna masa atomowa79,904
GrupaVII.A
Elektroujemność
2,8
Stopień utlenienia
-1, 1, 3, 5, 7
Konfiguracja elektronowa
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p5
Gęstość [g/cm3]
3,123
Stan skupienia
Ciekły
Temperatura topnienia [°C]
-7,25
Temperatura wrzenia [°C]
58,78
Punkt krytyczny [°C]
315
Ciśnienie krytyczne [MPa]
10,34
Promień atomowy [pm]
94
Promień walencyjny [pm]
114
Przewodność cieplna [W m-1K-1]
0,122
Pojemność cieplna [J K-1g-1]
0,226
Data odkrycia
1826
Przewodnictwo elektryczne [S m-1]
1 · 10-10
1. potencjał jonizacyjny [eV]
11,8138
2. potencjał jonizacyjny [eV]
21,8
3. potencjał jonizacyjny [eV]
36,0
Stabilne izotopy
2
Nietrwałe izotopy
16