SymbolB
Nazwa łacińskaBorum
Liczba atomowa5
Okres2
GatunekPółmetale
Względna masa atomowa10,811
GrupaIII.A
Elektroujemność
2,0
Liczba utlenienia
3
Konfiguracja elektronowa
1s2 2s2 2p1
Gęstość [g/cm3]
2,34
Stan skupienia
Stały
Temperatura topnienia [°C]
2300
Temperatura wrzenia [°C]
2550
Promień atomowy [pm]
87
Promień walencyjny [pm]
82
Przewodność cieplna [W m-1K-1]
27
Tepelná kapacita [J K-1g-1]
1,026
Data odkrycia
1808
Twardość [Skala twardości Mohsa]
9,3
Skala twardości Vickersa [MPa]
4.9 · 104
Przewodnictwo elektryczne [S m-1]
5 · 10-6
1. potencjały jonizacyjne [eV]
8,298
2. potencjały jonizacyjne [eV]
25,154
3. potencjały jonizacyjne [eV]
37,93
Stabilne izotopy
2
Nietrwały izotopy
4