SymbolBi
Nazwa łacińskaBismuthum
Liczba atomowa83
Okres6
GatunekMetale
Względna masa atomowa208,98037
GrupaV.A
Elektroujemność
1,9
Stopień utlenienia
3, 5
Konfiguracja elektronowa
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p6 4f14 5d10 6s2 6p3
Gęstość [g/cm3]
9,81
Stan skupienia
Stały
Temperatura topnienia [°C]
271,44
Temperatura wrzenia [°C]
1560
Promień atomowy [pm]
143
Promień walencyjny [pm]
146
Przewodność cieplna [W m-1K-1]
7,87
Pojemność cieplna [J K-1g-1]
0,122
Data odkrycia
1450
Twardość [Skala twardości Mohsa]
2,5
Skala twardości Brinella [MPa]
94,2
Moduł Younga [GPa]
32
Przewodnictwo elektryczne [S m-1]
8,67 · 105
Moduł Kirchhoffa [GPa]
12
1. potencjał jonizacyjny [eV]
7,289
2. potencjał jonizacyjny [eV]
16,687
3. potencjał jonizacyjny [eV]
25,559
Stabilne izotopy
1
Nietrwałe izotopy
18