SymbolBe
Nazwa łacińskaBeryllium
Liczba atomowa4
Okres2
GatunekBerylowce
Względna masa atomowa9,012182
GrupaII.A
Elektroujemność
1,5
Stopień utlenienia
2
Konfiguracja elektronowa
1s2 2s2
Gęstość [g/cm3]
1,828
Stan skupienia
Stały
Temperatura topnienia [°C]
1278
Temperatura wrzenia [°C]
2970
Promień atomowy [pm]
112
Promień walencyjny [pm]
90
Przewodność cieplna [W m-1K-1]
200
Pojemność cieplna [J K-1g-1]
1,825
Data odkrycia
1828
Twardość [Skala twardości Mohsa]
5.0-5.5
Skala twardości Vickersa [MPa]
1670
Skala twardości Brinella [MPa]
600
Moduł Younga [GPa]
287
Przewodnictwo elektryczne [S m-1]
2,5 · 107
Moduł Kirchhoffa [GPa]
132
1. potencjał jonizacyjny [eV]
9,3226
2. potencjał jonizacyjny [eV]
18,211
3. potencjał jonizacyjny [eV]
153,893
Stabilne izotopy
1
Nietrwałe izotopy
3