SymbolBk
Nazwa łacińskaBerkelium
Liczba atomowa97
Okres7
GatunekMetale przejściowe
Względna masa atomowa247,0703
GrupaIII.B
Stopień utlenienia
3, 4
Konfiguracja elektronowa
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p6 4f14 5d10 6s2 6p6 5f9 6d0 7s2
Gęstość [g/cm3]
14,8
Stan skupienia
Stały
Temperatura topnienia [°C]
1020
Przewodność cieplna [W m-1K-1]
10
Data odkrycia
1949
1. potencjał jonizacyjny [eV]
6,23
Stabilne izotopy
0
Nietrwałe izotopy
8