SymbolBa
Nazwa łacińskaBaryum
Liczba atomowa56
Okres6
GatunekBerylowce
Względna masa atomowa137,327
GrupaII.A
Elektroujemność
0,9
Stopień utlenienia
2
Konfiguracja elektronowa
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p6 6s2
Gęstość [g/cm3]
3,5
Stan skupienia
Stały
Temperatura topnienia [°C]
725
Temperatura wrzenia [°C]
1640
Przewodność cieplna [W m-1K-1]
18,4
Pojemność cieplna [J K-1g-1]
0,204
Data odkrycia
1808
Twardość [Skala twardości Mohsa]
1,25
Moduł Younga [GPa]
13
Przewodnictwo elektryczne [S m-1]
2,8 · 106
Moduł Kirchhoffa [GPa]
4,9
1. potencjał jonizacyjny [eV]
5,2117
2. potencjał jonizacyjny [eV]
10,004
Stabilne izotopy
7
Nietrwałe izotopy
17