SymbolN
Nazwa łacińskaNitrogenium
Liczba atomowa7
Okres2
GatunekNiemetale
Względna masa atomowa14,00674
GrupaV.A
Elektroujemność
3,0
Stopień utlenienia
-3, 1, 2, 3, 4, 5
Konfiguracja elektronowa
1s2 2s2 2p3
Gęstość [g/cm3]
0,0012506
Stan skupienia
Gazowy
Temperatura topnienia [°C]
-209,79
Temperatura wrzenia [°C]
-195,802
Punkt krytyczny [°C]
-146,94
Ciśnienie krytyczne [MPa]
3,39
Promień atomowy [pm]
56
Promień walencyjny [pm]
75
Przewodność cieplna [W m-1K-1]
0,02598
Pojemność cieplna [J K-1g-1]
1,042
Data odkrycia
1772
1. potencjał jonizacyjny [eV]
14,5341
2. potencjał jonizacyjny [eV]
29,601
3. potencjał jonizacyjny [eV]
47,448
Stabilne izotopy
2
Nietrwałe izotopy
4