SymbolAt
Nazwa łacińskaAstatum
Liczba atomowa85
Okres6
GatunekFluorowce
Względna masa atomowa209,9871
GrupaVII.A
Elektroujemność
2,2
Stopień utlenienia
-1, 1, 3, 5, 7
Konfiguracja elektronowa
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p6 4f14 5d10 6s2 6p5
Stan skupienia
Stały
Temperatura topnienia [°C]
302
Temperatura wrzenia [°C]
330
Promień atomowy [pm]
127
Przewodność cieplna [W m-1K-1]
1,7
Data odkrycia
1940
1. potencjał jonizacyjny [eV]
9,5
Stabilne izotopy
0
Nietrwałe izotopy
21