SymbolAs
Nazwa łacińskaArsenicum
Liczba atomowa33
Okres4
GatunekPółmetale
Względna masa atomowa74,92159
GrupaV.A
Elektroujemność
2,0
Stopień utlenienia
-3, 3, 5
Konfiguracja elektronowa
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p3
Gęstość [g/cm3]
4,7
Stan skupienia
Stały
Temperatura topnienia [°C]
817
Temperatura wrzenia [°C]
613
Promień atomowy [pm]
114
Promień walencyjny [pm]
119
Przewodność cieplna [W m-1K-1]
50
Pojemność cieplna [J K-1g-1]
0,33
Data odkrycia
1250
Twardość [Skala twardości Mohsa]
3,5
Skala twardości Brinella [MPa]
1440
Moduł Younga [GPa]
8
Przewodnictwo elektryczne [S m-1]
3,3 · 106
1. potencjał jonizacyjny [eV]
9,8152
2. potencjał jonizacyjny [eV]
18,633
3. potencjał jonizacyjny [eV]
28,351
Stabilne izotopy
1
Nietrwałe izotopy
13