SymbolAr
Nazwa łacińskaArgon
Liczba atomowa18
Okres3
GatunekHelowce
Względna masa atomowa39,948
GrupaVIII.A
Konfiguracja elektronowa
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6
Gęstość [g/cm3]
0,0017838
Stan skupienia
Gazowy
Temperatura topnienia [°C]
-189,4
Temperatura wrzenia [°C]
-185,87
Punkt krytyczny [°C]
-86,28
Ciśnienie krytyczne [MPa]
4,988
Promień atomowy [pm]
71
Promień walencyjny [pm]
97
Przewodność cieplna [W m-1K-1]
0,0177
Pojemność cieplna [J K-1g-1]
0,52
Data odkrycia
1894
1. potencjał jonizacyjny [eV]
15,7596
2. potencjał jonizacyjny [eV]
27,629
3. potencjał jonizacyjny [eV]
40,74
Stabilne izotopy
3
Nietrwałe izotopy
5