SymbolSb
Nazwa łacińskaStibium
Liczba atomowa51
Okres5
GatunekPółmetale
Względna masa atomowa121,75
GrupaV.A
Elektroujemność
1,9
Stopień utlenienia
-3, 3, 5
Konfiguracja elektronowa
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p3
Gęstość [g/cm3]
7,29
Stan skupienia
Stały
Temperatura topnienia [°C]
630,74
Temperatura wrzenia [°C]
1750
Promień atomowy [pm]
133
Promień walencyjny [pm]
138
Przewodność cieplna [W m-1K-1]
24,3
Pojemność cieplna [J K-1g-1]
0,207
Data odkrycia
1450
Twardość [Skala twardości Mohsa]
3-3.5
Skala twardości Brinella [MPa]
294
Moduł Younga [GPa]
55
Przewodnictwo elektryczne [S m-1]
2,5 · 106
Moduł Kirchhoffa [GPa]
20
1. potencjał jonizacyjny [eV]
8,64
2. potencjał jonizacyjny [eV]
16,53
3. potencjał jonizacyjny [eV]
25,3
Stabilne izotopy
2
Nietrwałe izotopy
27