SymbolAm
Nazwa łacińskaAmericium
Liczba atomowa95
Okres7
GatunekMetale przejściowe
Względna masa atomowa243,0614
GrupaIII.B
Elektroujemność
1,3
Stopień utlenienia
3, 4, 5, 6
Konfiguracja elektronowa
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p6 4f14 5d10 6s2 6p6 5f7 6d0 7s2
Gęstość [g/cm3]
13,67
Stan skupienia
Stały
Temperatura topnienia [°C]
1170
Temperatura wrzenia [°C]
2607
Przewodność cieplna [W m-1K-1]
10
Data odkrycia
1944
1. potencjał jonizacyjny [eV]
5,993
Stabilne izotopy
0
Nietrwałe izotopy
13