SimbolAu
Latinski nazivAurum
Atomski broj79
Perioda6
SkupinaPrijelazni metali
Relativna atomska masa196,96654
GrupaI.B
Elektronegativnost
2,4
Oksidacijski brojevi
1, 3
Elektronska konfiguracija
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p6 4f14 5d10 6s1
Gustoća [g/cm3]
19,32
Stanje
Krutina
Talište [°C]
1064,43
Vrelište [°C]
2966
Atomski radijus [pm]
174
Kovalentni radijus [pm]
144
Toplinska vodljivost [W m-1K-1]
317
Toplinski kapacitet [J K-1g-1]
0,128
Otkriven
Antika
Tvrdoća [Mohsova ljestvica]
2,5
Tvrdoća po Vickersu [MPa]
216
Tvrdoća po Brinellu [MPa]
2450
Youngov modul elastičnosti [GPa]
78
Električna provodnost [S m-1]
4,5 · 107
Električna otpornost [10-6Ω.m]
0,022
Smični modul [GPa]
27
1. energija ionizacije [eV]
9,2257
2. energija ionizacije [eV]
20,521
Stabilni izotopi
1
Nestabilni izotopi
20